SmedbyCharger HW 1.1

Första kortet som skickades för produktion är ett hål-monterat, Arduino Nano basera kort.

Kortet kan delas upp i olika delar:
Power supply
Spännings referens
Mosfet driver
Ström och spänningsmätning
Temperaturmätning
Tryckknapp / LED:ar
Seriell communication
CAN buss
BMS
MCU:n

Power supply
Kortet är från början designat med en diskret power supply. För att få en 10V-matning till mosfet-drivern används en konstant ström regulator som matar en zener-diod som i sin tur matar basen på en effekt transistor. Detta medför att transistorerna blir ganska varma. Hela denna del har i vissa fall ersatts av en buck-converter för att uppnå bättre effektivitet.
Efter denna 10V reglering sitter även en 5V regulator för att mata Arduino-kortet, strömmätningen och temperatur mätningen.

Spänning referens
Som spännings referens används en TL431. Denna matas från 10V nätdelen och skapar en stabil spänning på 4.99V som matas till analog-ref pinnen på Arduino nano:n. En instabil spänning på denna pinne upptäcktes när ADC:n startades. En större kondensator (100uF) från A-ref till GND avhjälpte problemet. Vidare undersökning bör göras, men detta fungerar som quick-fix.

Mosfet driver
Som driver används en half-bridge IR2103. Den levererar inte så mycket ström så relativt små Mosfet-transistorer måste användas. IRS2008 kan användas i stället. Klarar nästan dubbla strömmen men är fortfarande för liten för de allra största Mosfet transistorerna. denna modell är inte 100% pin-kompatibel med IR2103, då den har en Enable-pin i stället för

Thank you for your upload