Produktifiering

När man skall skapa en produkt från all det test-kod och labb/prototyper man skapat, ställs men inför lite nya problem. Vad skall kortet (PCB) heta och hur skall det revideras. Vad skall mjukvaran heta och hur skall den revideras. Skall man ha ett produktnamn där kort och mjukvara ingår och vad skall den heta och hur mycket kan man revidera en produkt. Till sist när blir det en ny produkt. Ett serienummer kopplat till Produkten, Lådan eller PCB:n?
Jag gör så här:
P/N: SDC-30a (Smedby DC-speedkontroller 30 Amp rev a)
PCB: SDC-30a rev 1 (Samma namn som produkten + rev för kortet)
S/N: Skrivs på PCB och på ev. Låda. Ev. i Flash på microcontroller.
Mjukvara: DC-Controller ver 1.0. kompileras i flera versioner för att supporta olika hårdvara. Filen kommer att heta SDC-30a_DC-C-1_0.bin

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Thank you for your upload