Stop context switching

Hittade ett bra sätt att stoppa context switching i FreeRTOS. Detta kan jag använda för att skydda skrivning/läsning från globala variabler. Då kan jag låta debug/communication prosesser läsa/skriva direkt i globala variabler. https://www.freertos.org/a00134.html

H-Bridge calculations.

Bra länk för Gate resistor calc. Bra länk för att minska turn-off time. Switch time, 0,5 – 1% av cycle time. För att kalkylera switchtiden kan man använda följande formel: dt = (dVxC) /I dt = switchtiden dV = driver supply voltage C = capacitance I = Driver peak current ex: STP120NF10 (100V 110A) mosfet… Fortsätt läsa H-Bridge calculations.

ODBII vs CAN

Här är en förklaring på hur man adresserar i ODBII Kan kanske vara till hjälp

Hacking Wifi LED

http://tinkerman.cat/ailight-hackable-rgbw-light-bulb/#lightbox-gallery-jvYq/14/ http://wiki.jackslab.org/Noduino_OpenLight#Overview  

GDB och AVR

Det ser ut att finnas flera sätt att få GDB och Eclipse att fungera med AVR. Efter att jag beställt en Atmel-ICE konstaterade jag att den inte är så enkel att få fungerande i linux. Efter lite letande så hittade jag denna sida som beskriver att senaste SVN av avarice fungerar med firmware 3.x (och… Fortsätt läsa GDB och AVR

Thank you for your upload