Make arduino-board debugWire enabled.

I found this link about removing the Cap that maks Arduinoboard debugWire enablend and also make the unable to be programmed via USB-bootloader.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Thank you for your upload