Filosofi ??

Under denna kategori kommer det att ligga inlägg av med filosofisk karaktär.

Till att börja med tänker jag på hur man väljer vilka project man skall jobba med. Som Elon Musk säger, man skall utvärdera vilken påverkan det kommer att göra, och på hur många människor. Om de har liten påverkan på få människor är det kanske inte så bra. Men om det är en liten förbättring för väldigt många så kan det vara bra att titta vidare på. Kan man hitta någonting som förbättrar dramatiskt för många människor är det naturligtvis det bästa. Men med risk att man drar igång ett ”save the world”-liknande projekt.

Publicerat den
Kategoriserat som Filosofi

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Thank you for your upload