GUI för c++ och Windows, Mac och Linux

När man skall göra GUI-appar som fungerar i flera OS stöter man på lite problem då windows använder Win32-API, MAC använder Cocoa (eller old Carbon) och Linux ofta använder X Windows. Men i linuxfallet ser det ut att förändras. post  

Thank you for your upload