Atmega AVR FreeRTOS

Standard Atmega AVR port av FreeRTOS (inte Arduino). Kolla på denna länk. Med drivrutiner för div. hårdvara.  

FreeRTOS Create Task

Hur skapar man en task i FreeRTOS för Arduino. Exempel: #include <Arduino.h> #include <Arduino_FreeRTOS.h> // Declare tasks void ChargeTask( void *pvParameters ); void LedTask( void *pvParameters ); void ChargeFunction(void *pvParameters) { // Do some charge stuff } void LedTaskFunction(void *pvParameters) { // Do some LED stuff } void setup() { ChargeFunction    ,  (const portCHAR *)”ChargeFunktion”… Fortsätt läsa FreeRTOS Create Task

Publicerat den
Kategoriserat som FreeRTOS

Thank you for your upload